Privacyverklaring (hierna "Privacyverklaring") van fashionette AG

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG), de Duitse Telemediawet (TMG) en de Europese gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement. Wij willen u graag informeren over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Door uw toestemming te geven, gaat u akkoord met de inzameling, verwerking en het gebruik in de beschreven mate. U kunt uw toestemming op elk moment in de toekomst intrekken, waarvoor het voldoende is om een e-mail te sturen naar datenschutz@fashionette.de.

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 1. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring (samen met de Algemene Voorwaarden voor onze winkel) legt de basis voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Tot de persoonlijke gegevens behoren alle gegevens die persoonlijk aan u kunnen worden toegeschreven, zoals naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag

 2. Gegevensbeheerder volgens Art. 4 (7) De algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) is fashionette AG, Schloss Elbroich, Am Falder 4, 40589 Düsseldorf; service@fashionette.de (zie onze Juridische informatie). U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via kontakt@privacy-legal.de of via het postadres: Dr. Volker Wodianka, LL.M. c/o Wodianka privacy legal GmbH, Dockenhudener Str. 12a, 22587 Hamburg. Als u contact met ons opneemt via e-mail of een contactformulier, worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij zullen de in dit kader verzamelde gegevens verwijderen zodra de opslag ervan niet meer nodig is, of de verwerking ervan beperken als er wettelijke bewaarplicht bestaat.

 3. Indien wij voor individuele aspecten van onze dienstverlening dienstverleners inschakelen of uw gegevens voor marketingdoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder uitvoerig informeren over de betreffende werkzaamheden. We zullen ook de vastgelegde criteria met betrekking tot de duur van de opslag vermelden.

2. Uw rechten

 1. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, wordt u beschouwd als een betrokkene in de zin van de GDPR. U heeft de volgende rechten ten aanzien van ons als de gegevensbeheerder:

  • Het recht op informatie,
  • Het recht op correctie of verwijdering,
  • Het recht op beperking van de verwerking,
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
  • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 2. U kunt informatie of verduidelijkingen met betrekking tot gegevensbescherming krijgen van onze functionaris voor gegevensbescherming (zie contactgegevens hierboven). Stuur ons een e-mail naar ons e-mailadres service@fashionette.de of een brief naar ons adres fashionette AG, Schloss Elbroich, Am Falder 4, 40589 Düsseldorf met een bijbehorende verklaring als u uw bezwaar- of intrekkingsrecht volgens de GDPR wilt uitoefenen

3. Het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

 1. Voor puur informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (wettelijke basis is Art. 6 (1) Zin 1 (f) GDPR):

  • IP-adres
  • Datum en tijd van het verzoek
  • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
  • Access status/HTTP status code
  • De hoeveelheid verzonden gegevens
  • Website waar het verzoek vandaan komt
  • Browser
  • Besturingssysteem en zijn interface
  • Taal en versie van de browsersoftware.
 2. De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Bij het verzamelen van gegevens om deze website beschikbaar te stellen, is dit het geval wanneer een desbetreffende sessie is beëindigd. Het verzamelen van gegevens om deze website beschikbaar te stellen is noodzakelijk voor de werking van onze website. In dit opzicht heeft u dus geen enkele mogelijkheid om bezwaar te maken.

3.Naast de bovengenoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt, waardoor de entiteit die de cookie plaatst (in dit geval, wij) bepaalde informatie kan ontvangen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om de internetdienst als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

 1. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden toegelicht:

  • Tijdelijke cookies (zie a)
  • Permanente cookies (zie b)

  a. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit zijn met name sessiecookies. Deze cookies slaan een zogenaamde sessie-ID op die het mogelijk maakt om verschillende verzoeken van uw browser toe te wijzen over de gehele sessie. Dit maakt het mogelijk om uw computer te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

  b. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die afhankelijk is van de cookie. U kunt deze cookies op elk tijdstip verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser

  c. U kunt uw browserinstellingen te allen tijde aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies laten weigeren. Wij wijzen u erop, u dat als u cookies weigert, u mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

  d. We gebruiken cookies om uw browser te herkennen, zodat we uw bewegingen op onze website kunnen volgen en het succes van bepaalde marketingstrategieën kunnen meten. Wij gebruiken deze informatie om onze website en e-mailcampagnes te verbeteren, met name door onze informatie en aanbiedingen af te stemmen op de individuele interesses en behoeften van elke gebruiker. De cookies en de daarin opgeslagen identificatienummers worden niet gekoppeld aan uw naam, adres of andere persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om u informatie toe te sturen die specifiek op uw interesses is afgestemd. U kunt het verzamelen en analyseren van online gegevens op basis van cookies, zoals hierboven beschreven, weigeren door uw browser zo in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd. In dat geval kunt u onze website blijven gebruiken, maar de toegang tot sommige delen van de site kan technisch beperkt zijn (zie artikel 3, nr. 4 c.). De wettelijke basis is Art. 6 (1) Zin 1 (a) en (f) GDPR.

  e. Flash-cookies die worden gebruikt, worden niet door uw browser verzameld, maar door uw Flash-plugin. We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de benodigde gegevens onafhankelijk van de door u gebruikte browser op en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een bijbehorende add-on installeren, zoals "Better Privacy" voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in de privémodus te zetten. We raden u ook aan om regelmatig uw cookies en browsergeschiedenis te verwijderen.

4. Andere kenmerken en diensten van onze website

 1. Naast puur informatief gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Om dit te kunnen doen, dient u in het algemeen aanvullende persoonsgegevens te verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende dienst uit te voeren en die onderworpen zijn aan de bovengenoemde principes van gegevensverwerking.
 2. Voor de verwerking van uw gegevens maken wij in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners. Wij selecteren en betrekken deze derden zorgvuldig, verplichten hen om onze instructies op te volgen en houden regelmatig toezicht op hun prestaties.
 3. Voor zover onze diensten of partners hun zetel hebben in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zullen wij u in de beschrijving van de dienst informeren over de gevolgen van deze omstandigheden.

5. Bezwaar tegen of intrekking van de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 1. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Deze herroeping heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u dit recht tegen ons heeft doen gelden.
 2. Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op onze gerechtvaardigde belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet meer nodig is om een contract met u uit te voeren, wat we zullen aangeven onder de volgende beschrijving van elk aspect. Bij de uitoefening van dit recht van bezwaar verzoeken wij u de redenen op te geven waarom deze verwerking niet dient te worden uitgevoerd zoals door ons wordt aangegeven. Als u een gerechtvaardigd bezwaarschrift indient, zullen wij de feitelijke omstandigheden beoordelen en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, of u wijzen op onze doorslaggevende legitieme belangen die ons ertoe brengen de verwerking voort te zetten.
 3. Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken door gebruik te maken van de volgende contactgegevens: fashionette AG, Schloss Elbroich, Am Falder 4, 40589 Düsseldorf; datenschutz@fashionette.de.
 4. In uitzonderlijke gevallen zullen wij de vereiste klantgegevens opslaan met het oog op fraudepreventie en om uw rechten als consument te waarborgen (bv. intrekking van de toestemming). De wettelijke basis voor het opslaan van dergelijke informatie is Art. 6 (1) (f) GDPR
 5. Wij maken gebruik van cookies en andere technieken om jou een optimale en betrouwbare winkelervaring te bieden en om onze service continu te verbeteren. Hier kun je jouw cookie-instellingen op elk moment wijzigen.

6. Gebruik van onze online shop

 1. Als u een bestelling wilt plaatsen in onze online shop, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens verstrekt die wij nodig hebben voor de afhandeling van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor de afhandeling van contracten is als zodanig gemarkeerd, andere informatie is optioneel. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling af te handelen. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens overmaken naar onze hoofdbank. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 (1) Zin 1 (b) GDPR.
 2. U kunt ervoor kiezen om bij ons een klantenaccount aan te maken, waar wij uw gegevens bewaren voor de volgende keer dat u bij fashionette winkelt. U kunt de gegevens die u bij het aanmaken van een account hebt opgegeven op elk gewenst moment verwijderen. De volgende informatie wordt opgeslagen als onderdeel van uw klantenaccount: Persoonlijke gegevens (titel, voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres), adresgegevens (leverings- en rekeningadres), bestel- en betaalgegevens van de afgelopen 13 maanden en de actuele status van uw bestellingen.
 3. Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met een door u geplaatste bestelling in de winkel, zullen wij dit e-mailadres gebruiken voor het verzenden van e-mails zoals bestel- en verzendbevestigingen. De door u verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing om u te informeren over onze gelijksoortige producten of diensten, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Wij informeren u natuurlijk duidelijk en ondubbelzinnig dat u bij elk gebruik van uw e-mailadres zo'n herroepingsrecht heeft. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt deze toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden in de toekomst te allen tijde intrekken door te klikken op >Uitschrijven < aan het einde van een aanbevelingsbericht of door een e-mail te sturen naar service@fashionette.de. De wettelijke basis is Art. 6 (1) Zin 1 (f) GDPR.
 4. Op grond van de bepalingen van het handels- en belastingrecht zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar te bewaren.
 5. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, wordt het bestelproces gecodeerd met gebruik van TLS technologie.
 6. Indien van toepassing, voor zover de wet dit toestaat en met inachtneming van uw legitieme belangen op grond van Art. 22 (2)(a) GDPR, art. 6, lid 1(a), en art. 13 GDPR voeren wij een automatische risicobeoordeling en -controle uit van de voor u beschikbare betalingsmethoden, evenals een kredietcontrole, indien nodig samen met onze partners. Als we vooraf prestaties leveren, bijvoorbeeld voor aankoop op rekening, kunnen we een kredietcontrole krijgen van een kredietagentschap op basis van statistische methoden om onze legitieme belangen te vrijwaren. Daartoe zullen wij de voor een kredietcontrole vereiste persoonsgegevens aan een kredietagentschap doorgeven en de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling gebruiken om een evenwichtig besluit te nemen over de totstandkoming, de uitvoering of de beëindiging van de contractuele relatie.
 7. Daartoe geven wij uw gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, verzend- en factuuradres, winkelwagengegevens, eventueel geselecteerde diensten) door aan de bedrijven CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl en RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn. In dat verband zullen passende maatregelen worden overwogen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen. U heeft de mogelijkheid om uw perspectief te presenteren en de beslissing aan te vechten door contact op te nemen met de hieronder beschreven contactmogelijkheden. Na volledige contractverwerking worden uw gegevens die voor dit doel werden verwerkt, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens of indien wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk is toegestaan, waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.
 8. Arvato Payment Solutions GmbH stuurt uw contactgegevens ter inzage door, via informa solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 als verwerker voor de kredietcontrole, naar infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden ("ICD"). Met behulp van adresgegevens en empirische betalingsgegevens uit het verleden en op basis van statistische methoden (met name logistieke regressiemethoden en vergelijkingen met groepen personen die in het verleden vergelijkbaar betalingsgedrag vertonen) zal de ICD een prognose genereren over de betalingskansen (score) en deze score aan ons ter beschikking stellen. Aan de hand van de informatie over de door u bestelde goederen/diensten, de door ICD gegenereerde score, uw contactgegevens (naam, adres en geboortedatum en e-mailadres indien van toepassing) en de voorafgaande betalingsgegevens/historische informatie waarover Arvato Payment Solutions GmbH beschikt, wordt een evenwichtige beslissing genomen of wij u ook betalingsmethoden kunnen aanbieden die risico's met zich meebrengen, zoals openstaande rekeningen of termijnaankopen. Voor meer gedetailleerde informatie over ICD en ons (Arvato Payment Solutions) in de zin van Art. 14 van de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming ("EU GDPR"), d.w.z. informatie over het zakelijke doel, het doel van gegevensopslag, ontvangers van de gegevens, het recht op informatie, het recht op verwijdering of rectificatie, enz., kunt u de volgende link raadplegen: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt
 9. Daarnaast bevat de volgende link aanvullende informatie over het privacybeleid van Arvato Payment Solutions GmbH: https://documents.myafterpay.com/tnp/privacy-statement/de_de/.
 10. Aanvullende algemene voorwaarden en het privacybeleid van RatePAY GmbH zijn ook van toepassing: https://www.ratepay.com/zgb-dse/
 11. Bij het verstrekken van uw bankrekeninggegevens voor betalingsdoeleinden vergelijken wij deze gegevens ook met de return-debet-preventiepool (RPP) van ICD. Dit fungeert als een zwarte lijst als er zich onregelmatigheden voordoen bij het gebruik van de verstrekte bankrekeninggegevens. Alleen het rekeningnummer en de sorteercode/BIC, en geen andere persoonlijke gegevens worden vergeleken.
 12. Als alternatief voeren wij ook een adres- en/of kredietcontrole uit bij SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland, indien van toepassing. Indien een controle bij SCHUFA Holding AG wordt uitgevoerd, geldt de volgende SCHUFA-kennisgeving van 'SCHUFA-Hinweis'. Een relevant SCHUFA-informatieblad vindt u in de bijlage bij het 'SCHUFA-Informationsblatt'.
 13. Als u meer informatie wilt over de bedrijven die in deze paragraaf worden genoemd, in het bijzonder over de persoonlijke gegevens die zij opslaan, neem dan rechtstreeks contact op met deze bedrijven. Wij ontvangen geen gedetailleerde persoonlijke informatie als onderdeel van de kredietcontrole, alleen IBAN en BIC.
 14. U kunt uw toestemming om uw gegevens door te geven aan de in deze paragraaf genoemde bedrijven te allen tijde intrekken. U hoeft alleen maar een relevante e-mail te sturen naar datenschutz@fashionette.de. Wij willen er echter op wijzen dat dit kan betekenen dat de enige manier van betaling die voor u beschikbaar is, vooruitbetaling is. De wettelijke basis is Art. 6 (1) Zin 1 (f) GDPR.
 15. Om de hoge kwaliteitsnormen die wij hanteren voor de veiligheid en bescherming van onze online shop te waarborgen, maken wij gebruik van de technologie van infoscore Tracking Solutions GmbH, Zollhof 11-15, 40211 Düsseldorf, Duitsland, die de gegevens van de eindapparaten die bij uw bezoek aan onze website worden gebruikt, verzamelt, opslaat en gebruikt om fraude of misbruik te voorkomen.
 16. Uw voor de contractafwikkeling benodigde gegevens (bijv. het (de) gekochte artikel(en), naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, afleveradres, betaalwijze en bankgegevens) worden door ons aan de bedrijven Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl en RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn overgedragen met het oog op het herkennen en voorkomen van fraude of misbruik. In dat verband zullen passende maatregelen worden overwogen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen. U heeft de mogelijkheid om uw perspectief te presenteren en de beslissing aan te vechten door contact op te nemen met de hieronder beschreven contactmogelijkheden. Na volledige contractverwerking worden uw gegevens die voor dit doel werden verwerkt, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens of indien wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk is toegestaan, waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.
 17. Deze gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Duitsland, in combinatie met een cookie (zie meer onder punt 3) en/of een bezoekers-ID, die elk informatie kunnen bevatten over de eindapparaten die tijdens uw bezoek aan onze websites worden gebruikt en die waarschijnlijk kunnen worden herkend via de eindapparaten die bij toekomstige aankopen worden gebruikt. Deze gegevens worden automatisch gecontroleerd op aanwijzingen voor oneigenlijk gebruik van onze online shop. Arvato Payment Solutions GmbH heeft informa solutions GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland, en infoscore Tracking Solutions GmbH, Zollhof 11-15, 40211 Düsseldorf, Duitsland, als aanbieders van gegevensverwerking, overeenkomstig artikel 6 (1)(a) GDPR om de risicobeoordeling uit te voeren en voor de erkenning en preventie van misbruik.
 18. Aanvullende algemene voorwaarden en het privacybeleid van RatePAY GmbH zijn ook van toepassing: https://www.ratepay.com/zgb-dse/
 19. Als u tijdens een bezoek aan onze online shop gebruikte apparaten overhandigt, moeten derden aan wie u de apparaten die u voor de toegang tot onze online shop hebt gebruikt, achterlaat, op de hoogte worden gesteld van uw toestemming en moet u ervoor zorgen dat ook zij instemmen met de beschreven maatregelen, of ermee instemmen om een bezoek aan onze online shop met uw apparaten te vermijden.
 20. U kunt uw toestemming voor het opslaan, verzamelen en gebruiken van uw gegevens van de gebruikte eindapparaten te allen tijde met ingang van dit moment herroepen via de volgende link: http://www.infoscore-tracking-technology.de/optout/form/91116. De gegevens van de gebruikte eindapparaten worden dan niet meer voor bovengenoemde doeleinden gebruikt. Wij willen er echter op wijzen dat het intrekken van deze toestemming de gebruiksmogelijkheden van onze online shop kan beperken.
 21. Wij maken gebruik van de diensten van "Kount Inc., 1005 W. Main Street, Boise, Idaho 83702 USA" voor het voorkomen van frauduleuze transacties. Hiervoor maakt Kount gebruik van "cookies" (zie hierboven), die automatisch op uw computer worden opgeslagen. Kount verbindt zich ertoe om te voldoen aan gegevensbeschermingsnormen die vergelijkbaar zijn met de Europese wetgeving. U kunt meer informatie krijgen via deze link: www.kount.com/legal/privacy-policy. Als u wat dit betreft vragen heeft voor "Kount", stuur hen dan een e-mail naar: privacy@kount.com. De wettelijke basis is Art. 6 (1) Zin 1 (f) GDPR.
 22. Op onze website gebruiken we Polyfill, een dienst van Financial Times Limited, Bracken House, 1 Friday Street, Londen, EC4M 9BT, Verenigd Koninkrijk. Door Polyfill wordt JavaScript-code gedownload. Daarbij stuurt je browser persoonsgegevens, zoals informatie over je browser, je IP-adres of de URL van de aanvragende website naar Polyfill. Na het beschikbaar stellen van de gedownloade code slaat Polyfill je IP-adres niet op. Het gebruik van Polyfill dient ertoe om je, ongeacht het soort browser, een zo perfect mogelijke gebruikerservaring te bieden. De rechtsgrond voor het gebruik van Polyfill is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Meer informatie over de Polyfill gebruiksvoorwaarden vind je hier. (http://polyfill.io/v3/terms/). Hier ga je naar de Polyfill privacyverklaring.
 23. We gebruiken de zoektechnologie van Algolia – aanbieder is Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk – om je artikellijsten te tonen en ervoor te zorgen dat je artikelen in onze shop kunt zoeken. Bij het gebruik van Algolia Search worden je IP-adres en je zoekopdracht opgeslagen en verzonden naar een Algolia-server in Europa. De gegevens worden gewist zodra je je browser sluit. We hebben geen rechtstreekse invloed op het doorsturen van deze gegevens. De rechtsgrond voor het gebruik van Algolia is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens vind je in de privacyverklaring van Algolia.
 24. We gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‘Google’). De voor de verwerking van de gegevens en het naleven van de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming verantwoordelijke instantie is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). De Google Tag Manager beheert voor ons JavaScript-tags en HTML-tags, die speciaal voor de implementatie van tracking- en analysetools worden gebruikt. De gegevensverwerking dient voor de gebruiksvriendelijke vormgeving en de optimalisatie van onze website. De Google Tag Manager slaat zelf geen cookies op en verwerkt ook geen persoonsgegevens. Wel maakt hij het activeren van andere tags mogelijk, die persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je hier. De rechtsgrond voor het gebruik van de Google Tag Manager is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

7. Toestemming voor het ontvangen van advertenties: fashionette-nieuws, herinneringen winkelmand en verjaardagsmailings

 1. Wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van advertenties, meldt u zich ook aan voor onze nieuwsbrief, waarmee wij u op de hoogte brengen van actuele aanbiedingen. Naast de reguliere nieuwsbrieven sturen wij u ook verjaardagsmailings en klantenenquêtes. Wij sturen u ook herinneringen over onbestelde goederen. Informatie over artikelen in uw winkelwagen wordt door ons opgeslagen en automatisch verwijderd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Onze advertenties kunnen per e-mail of per traditionele post worden verstuurd. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden. De wettelijke basis is Art. 6 (1) Zin 1 (a) GDPR.
 2. Voor abonnementen op onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure en andere vormen van toestemming. Dubbele opt-in betekent dat wij u een e-mail sturen nadat u zich heeft ingeschreven op het door u opgegeven e-mailadres met het verzoek om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 48 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd. Wij slaan ook het door u gebruikte IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie en bevestiging. Het doel van deze procedure is om uw registratie te bevestigen en eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen.
 3. De enige verplichte informatie voor het ontvangen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het invoeren van extra, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres voor de verzending van de nieuwsbrief. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 (1) Zin 1 (a) GDPR
 4. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt deze terugtrekking kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, of door een e-mail te sturen naar service@fashionette.de.
 5. Houd er rekening mee dat we uw gebruikersgedrag analyseren bij het versturen van de nieuwsbrief. Onze e-mailcommunicatie kan zogenaamde hyperlinks bevatten met willekeurige maar unieke identificatienummers. Wij (of eventuele externe dienstverleners die voor ons werken, zoals dienstverleners voor webanalyse) kunnen deze identificatienummers verzamelen en opslaan wanneer uw computer toegang heeft tot deze links om extra informatie van onze servers op te halen. De identificatienummers in deze links worden niet gekoppeld aan uw naam, adres of andere persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om u informatie toe te sturen die specifiek op uw interesses is afgestemd. Wij gebruiken deze links en informatie over uw verzoeken om het gebruik van onze e-mails en website te volgen en om het succes van bepaalde marketingactiviteiten te meten. Wij gebruiken deze informatie om onze website en e-mailcampagnes te verbeteren, met name door onze informatie en aanbiedingen af te stemmen op de individuele interesses en behoeften van elke gebruiker. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 (1) Zin 1 (a) GDPR.
 6. E-mailadvertenties zonder abonnement op de nieuwsbrief en uw recht om bezwaar te maken: Indien wij uw e-mailadres hebben verkregen in verband met de verkoop van een product of dienst en u geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen over soortgelijke producten in ons assortiment als die welke u eerder heeft gekocht, op basis van artikel 107 (3) TKG. Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen veilig te stellen, wanneer de betrokken belangen naar behoren worden afgewogen, bij het benaderen van onze klanten met reclame-inhoud. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheden of via een daartoe bestemde link in de e-mail met de reclame, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de kosten voor verzending volgens de basistarieven.

8. Toestemming voor het ontvangen van notificaties

 1. Als u akkoord gaat met het ontvangen van notificaties, zullen wij u informeren wanneer artikelen in uw winkelwagen of verlanglijstje zijn afgeprijsd of weer beschikbaar zijn. Wij zullen u ook op de hoogte brengen wanneer artikelen in uw mandje of verlanglijstje slechts in zeer kleine hoeveelheden beschikbaar zijn. Informatie over artikelen in uw winkelwagen wordt door ons opgeslagen en automatisch verwijderd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden. De wettelijke basis is Art. 6 (1) Zin 1 (a) GDPR.
 2. Voor het aanmelden voor onze notificaties maken we gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure en andere vormen van toestemming. Dubbele opt-in betekent dat wij u een e-mail sturen nadat u zich heeft ingeschreven op het door u opgegeven e-mailadres met het verzoek om te bevestigen dat u de notificaties wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 48 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd. Wij slaan ook het door u gebruikte IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie en bevestiging. Het doel van deze procedure is om uw registratie te bevestigen en eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen.
 3. De enige verplichte informatie voor het ontvangen van de notificaties is uw e-mailadres. Het invoeren van extra, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres voor de verzending van de notificaties. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 (1) Zin 1 (a) GDPR.
 4. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de notificaties te allen tijde intrekken en zich afmelden voor de notificaties. U kunt deze terugtrekking kenbaar maken door te klikken op de link in elke notificaties e-mail, of door een e-mail te sturen naar service@fashionette.de.
 5. notificaties. Onze e-mailcommunicatie kan zogenaamde hyperlinks bevatten met willekeurige maar unieke identificatienummers. Wij (of eventuele externe dienstverleners die voor ons werken, zoals dienstverleners voor webanalyse) kunnen deze identificatienummers verzamelen en opslaan wanneer uw computer toegang heeft tot deze links om extra informatie van onze servers op te halen. Wij gebruiken deze links en informatie over uw verzoeken om het gebruik van onze e-mails en website te volgen en om het succes van bepaalde marketingactiviteiten te meten. Wij gebruiken deze informatie om onze website en e-mailcampagnes te verbeteren, met name door onze informatie en aanbiedingen af te stemmen op de individuele interesses en behoeften van elke gebruiker. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 (1) Zin 1 (a) GDPR.

9. Analyse & tracking

 1. Econda
  Bovendien worden voor de analyse van onze website door econda (www.econda.de) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen, en uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen samengesteld. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt om de herkenning van een internetbrowser mogelijk te maken. Gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens over de houder van het pseudoniem. IP-adressen worden direct bij binnenkomst onherkenbaar gemaakt om te voorkomen dat er gebruikersprofielen aan IP-adressen worden toegewezen. U kunt uw toestemming voor deze gegevensverzameling en -opslag te allen tijde met toekomstige werking herroepen op de volgende website: http://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html. De wettelijke basis is Art. 6 (1) Zin 1 (f) GDPR.

 2. Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd, waar de informatie wordt opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Google zal deze gegevens indien nodig ook aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden door Google zijn belast met de verwerking van deze gegevens. In geen geval zal Google uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor de eerder genoemde doeleinden. U kunt het opslaan van cookies voorkomen (zie punt 6) door de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aan te passen. Wij wijzen u erop, u dat als u cookies weigert, u mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link. Meer informatie over Google Analytics en privacy vindt u op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 3. Hotjar
  Op deze website verzamelt en bewaart de webanalysedienst Hotjar gegevens om gebruiksprofielen te genereren met behulp van pseudoniemen. Dit gebruiksprofiel wordt gebruikt voor het analyseren van het bezoekersgedrag en voor de verbetering en behoeftegerichte inrichting van onze diensten. In dit verband kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de computer van een bezoeker worden opgeslagen en die het mogelijk maken om de gebruiker te herkennen wanneer hij of zij onze website opnieuw bezoekt. Gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens over de houder van het pseudoniem zonder de afzonderlijk verleende uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. U kunt uw toestemming voor deze gegevensverzameling en -opslag te allen tijde met toekomstige werking herroepen op de volgende website: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

 4. Tideways
  Om de technische werking van onze site te garanderen maken we gebruik van de service van Tideways. Tideways stelt ons in staat om statistische rapporten te verzamelen over de snelheid van de website, te bepalen of de website toegankelijk is en technische problemen met de website te identificeren en te analyseren. Daarbij wordt de informatie die je browser verstrekt (bijv. browser, browserversie) verzameld. Daarnaast verzamelen we bij technische problemen ook persoonlijke gegevens zoals je e-mailadres, adresgegevens en IP-adres om de oorzaak van het probleem te achterhalen en te verhelpen. Er worden geen persoonlijke gegevens van je verzameld voor snelheidsmetingen en beschikbaarheid van de website. De rechtsgrond voor het gebruik van Tideways is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Informatie van de derde aanbieder: Tideways GmbH, Königswinterer Straße 116,53227 Bonn, Duitsland

 5. Bitly
  Kenmerken van de verkorte URL-service Bitly zijn ingebed in onze website. Deze functies worden aangeboden door Bitly, Inc., NYC, USA. Houd er rekening mee dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Bitly. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Bitly op http://bitly.com/pages/privacy. U kunt het opslaan van cookies door Bitly deactiveren door te klikken op de opt-out knop op http://bitly.com/pages/privacy.

 6. Convert.com
  Op deze website verzamelt en bewaart de webanalysedienst Hotjar gegevens om gebruiksprofielen te genereren met behulp van pseudoniemen. Dit gebruiksprofiel wordt gebruikt voor het analyseren van het bezoekersgedrag en voor de verbetering en behoeftegerichte inrichting van onze diensten. In dit verband kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de computer van een bezoeker worden opgeslagen en die het mogelijk maken om de gebruiker te herkennen wanneer hij of zij onze website opnieuw bezoekt. Gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens over de houder van het pseudoniem zonder de afzonderlijk verleende uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. U kunt uw toestemming voor deze gegevensverzameling en -opslag te allen tijde met toekomstige werking herroepen op de volgende website: https://www.convert.com/opt-out/.

 7. Spoteffects
  Via onze dienstverlener Spoteffects (geëxploiteerd door spoteffects, webeffects GmbH, Knorrstr. 69, 80807 München) meten we interacties met onze website in correlatie met advertenties die op televisie worden uitgezonden. Met Spoteffects is een contract voor gegevensverwerking gesloten. In deze context heeft Spoteffects toegang tot de resultaten die we genereren met behulp van de analysetool Econda. Bij het gebruik van Econda worden gegevens over het gebruikersgedrag geregistreerd en gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te genereren. Hiervoor worden cookies gebruikt. We gebruiken geen gegevens die we van Econda hebben verkregen om u persoonlijk te identificeren en we koppelen deze profielen niet aan uw persoonlijke identiteit of uw account.

 8. Algolia Analysis
  Wij gebruiken de "Click Analytics"-functie van Algolia, Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam 75008 Parijs, Frankrijk, die dient voor het optimaliseren en, indien nodig, personaliseren van de pagina's met aanbiedingen en zoekresultaten. Wij slaan anonieme gegevens op over het gebruik van de website, zoals welke zoektermen worden gebruikt, welke pagina's met aanbiedingen en zoekresultaten worden bekeken, welke filters worden toegepast, welke artikelen uit de aanbieding of de zoekresultaten worden aangeklikt of aan het winkelmandje of de verlanglijst worden toegevoegd, welke artikelen worden gekocht en via welk type apparaat. De wettelijke basis voor het gebruik van de "Click Analytics"-functie van Algolia is Art.6 para.1 p.1 lit.a. De gegevens worden gewist zodra je je browser sluit.

 9. ShoeSize.Me Wij gebruiken een plugin van ShoeSize.Me AG ("ShoeSize.Me") die gebruikers maataanbevelingen voor schoenen geeft (de "Maatadviseur"). Wanneer je de Size Advisor plugin gebruikt op een pagina van onze website, maakt je browser een directe verbinding met de servers van ShoeSize.Me en wordt de informatie die je verstrekt doorgestuurd naar de servers van ShoeSize.Me, zelfs als je geen ShoeSize.Me profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd op ShoeSize.Me. ShoeSize.Me zal ook technische informatie ontvangen over uw interacties met de plugin (inclusief uw IP-adres), zoals verder beschreven in de privacyverklaring van ShoeSize.Me. Als u bent ingelogd op ShoeSize.Me, kan ShoeSize.Me uw bezoek aan onze website koppelen aan uw ShoeSize.Me profiel. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens door ShoeSize.Me vindt u in haar privacyverklaring die hier https://www.shoesizeme.com/policy/ beschikbaar is. In aanvulling op het bovenstaande delen wij met ShoeSize.Me gepseudonimiseerde informatie over de producten die op onze website worden gekocht en geretourneerd, om de Size Advisor altijd nauwkeuriger te maken. Wij delen geen informatie die gebruikt kan worden om u direct te identificeren (zoals uw naam of duidelijk e-mailadres). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door contact met ons op te nemen.

10. Individuele personalisatie & advertenties voor u

In deze paragraaf willen we u graag grondig informeren over online reclame op basis van gebruik. Onze website, of de website van waaruit u deze link heeft bezocht, verzamelt en verwerkt uw gebruiksgedrag anoniem. Dit komt u als gebruiker ten goede, aangezien u reclame ontvangt die geschikt is voor uw interessegebieden en er in het algemeen minder willekeurig verdeelde reclame wordt weergegeven. Om uw gebruiksgedrag vast te leggen, wordt een cookie op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, waardoor u wel kunt worden herkend, maar niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Er wordt informatie verzameld over uw activiteiten op deze website (bijv. surfgedrag, specifieke pagina's die op onze internetdiensten worden bezocht). Alle gebruiksdata worden opgeslagen onder een pseudoniem om persoonlijke identificatie te voorkomen. In het algemeen kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen te kiezen voor "Geen cookies accepteren". U kunt ook de instellingen van uw browser wijzigen, zodat deze uw toestemming vraagt voordat u cookies opslaat. Tot slot kunt u ook de cookies die zijn ingesteld op elk gewenst moment verwijderen. Details over hoe dit werkt kunt u vinden in het helpmenu van uw browser. Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen in de functionaliteit van deze website, afhankelijk van het individuele geval. Houd er rekening mee dat u de opt-out cookies mogelijk opnieuw moet activeren als u de cookies hebt verwijderd. Voor het verzamelen van gegevens om op gebruik gebaseerde online marketing weer te geven, gebruiken we de volgende hulpmiddelen:

 1. Google Adwords Conversion
  We gebruiken het online marketingprogramma "Google AdWords" en de conversie tracking in het kader van Google AdWords. Google conversie tracking is een analyseservice die wordt geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Dit betekent dat een cookie voor het bijhouden van de conversie op uw computer wordt opgeslagen als u op een advertentie heeft geklikt die door Google wordt weergegeven. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 90 dagen en bevatten geen persoonlijke gegevens, zodat ze niet kunnen worden gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze website bent doorgestuurd. Elke AdWords-client ontvangt een andere cookie. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet worden getraceerd op de websites van AdWords-cliënten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-cliënten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen informatie over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een website met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan dit trackingproces, kunt u ook het gebruik van cookies die voor dit doel nodig zijn weigeren, bijvoorbeeld door de installatie van cookies te verhinderen via een browserinstelling (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

 2. Google Dynamic Remarketing
  Op deze website maakt de aanbieder gebruik van de functie remarketing of "Vergelijkbare doelgroepen" van Google Inc. ("Google"). Met behulp van deze functie kan de aanbieder de bezoekers van de website met gerichte reclame aanspreken door gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties weer te geven aan bezoekers van de website van de aanbieder als zij andere websites in het Google-display-netwerk bezoeken. Voor het uitvoeren van een analyse van het gebruik van de website, die de basis vormt voor het genereren van interesse-gerelateerde advertenties, maakt Google gebruik van cookies. In dit verband slaat Google een klein bestand met een reeks getallen op in de browsers van de bezoekers van de website. Aan de hand van dit nummer worden de bezoeken aan de website en de geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er worden geen persoonlijke gegevens over de bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google-displacenetwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op product- en informatiegebieden die in het verleden zijn bezocht. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door op de volgende link te klikken en de daar aanwezige plugin te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en daar de meer gedetailleerde informatie over de opt-outprocedure te volgen. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/.

 3. Criteo
  Onze website maakt gebruik van cookies/reclame-ID's voor marketingdoeleinden. Dit stelt ons in staat om onze reclame te tonen aan bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten op partnerwebsites, apps en e-mails. Retargeting-technologieën maken gebruik van cookies of reclame-ID's en geven reclame weer op basis van uw eerdere surfgedrag. Om deze op interesse gebaseerde reclame af te wijzen, kunt u de volgende websites bezoeken: http://www.networkadvertising.org/choices/; http://www.youronlinechoices.com/ Wij kunnen informatie zoals technische identificatoren van uw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem uitwisselen met betrouwbare reclamepartners. Op deze manier kunnen uw apparaten en/of omgevingen aan elkaar worden gekoppeld en kan u een naadloze gebruikerservaring worden geboden voor alle apparaten en omgevingen die u gebruikt. Voor meer details over deze aansluitmogelijkheden kunt u het privacybeleid van de hierboven genoemde platformen of de onderstaande toelichtingen raadplegen. Privacybeleid van Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy

 4. Doubleclick
  Doubleclick van Google is een service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick van Google gebruikt cookies om u advertenties te laten zien die voor u relevant zijn. In dit proces krijgt uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en op welke advertenties is geklikt. De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Door het gebruik van Doubleclick-cookies kunnen Google en haar partnerwebsites alleen advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze websites of andere websites online. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd, waar de informatie wordt geanalyseerd en opgeslagen. Google zal de gegevens alleen aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw gegevens in geen geval samenvoegen met andere gegevens die door Google worden verzameld. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor de eerder genoemde doeleinden. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; wij wijzen u er echter op dat het in dit geval eventueel niet mogelijk is om alle functies van deze website volledig te gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link (voeg overeenkomstige link toe) onder de DoubleClick deactiveringsadd-on. U kunt ook Doubleclick cookies op de website van de Digital Advertising Alliance deactiveren via de volgende link (http://www.aboutads.info/choices/).

 5. Channelpilot

Deze website maakt gebruik van Channelpilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. De wettelijke basis is Art. 6 (1) Zin 1 (f) GDPR. Channelpilot maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Channelpilot in Duitsland gestuurd, waar de informatie wordt opgeslagen. Het door uw browser via Channelpilot verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Channelpilot. Bovendien slaat Channelpilot het IP-adres slechts tijdelijk op (meestal maximaal 24 uur) en maakt het vervolgens onherkenbaar. Deze tussentijdse opslag vindt uitsluitend plaats om mogelijke klikfraude te detecteren (botdetectie). Namens de exploitant van deze website gebruikt Channelpilot deze informatie om de prestaties van aangesloten online marketingkanalen zoals idealo.de of Google Shopping te analyseren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; wij wijzen u er echter op dat het in dit geval eventueel niet mogelijk is om alle functies van deze website volledig te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot worden verzameld door gebruik te maken van de opt-out-optie die beschikbaar is op de volgende link: www.channelpilot.de/optout. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met ChannelPilot vindt u op www.channelpilot.de/datenschutz.

 1. Facebook Custom Audience
  In het kader van op gebruik gebaseerde online marketing implementeren we ook communicatiemiddelen van het sociale netwerk Facebook, met name de producten Custom Audiences en Website Custom Audiences. Over het algemeen wordt uit uw gebruiksgegevens een niet-omkeerbare en niet-persoonlijke hashwaarde gegenereerd die naar Facebook wordt verzonden voor analyse- en marketingdoeleinden. De volgende persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Meta: e-mail, adres, telefoonnummer, geboortedatum, voornaam, achternaam, postcode, stad en provincie. Het product Website Custom Audiences maakt gebruik van een Facebook cookie. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking en het gebruik ervan door Facebook, evenals voor de configuratiemogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen, dat u hier kunt bekijken (https://www.facebook.com/policy.php). Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook's Website Custom Audiences, kunt u dat hier doen: (https://www.facebook.com/ads/websitecustomaudiences/)

 2. Rich Relevance
  Wij gebruiken deze cookie om persoonlijke informatie over uw koopgedrag en gebruik van onze online shop te verzamelen en om de gegevens die wij reeds over u hebben opgeslagen te analyseren, zodat wij u persoonlijke aanbiedingen op maat kunnen toesturen. De gegevens die door Rich Relevance worden verzameld zijn pseudoniem, maar niet persoonlijk of persoonlijk identificeerbaar. Meer informatie vindt u hier: http://www.richrelevance.com/privacy/ (Pagina in Engels). U kunt uw toestemming voor deze gegevensverzameling en -opslag te allen tijde met toekomstige werking herroepen op de volgende website: http://www.richrelevance.de/privacy/opt-out/. Uw bezwaar wordt opgeslagen als een cookie zonder persoonlijke gegevens.

 3. AWIN
  Wij bieden een partnerprogramma aan met het affiliatienetwerk AWIN dat een commissie betaalt aan partners, zogenaamde uitgevers of affiliates, voor de bestellingen die zij genereren. In het kader van deze affiliate marketing activiteiten worden cookies opgeslagen op gebruikersapparaten om transacties (bestellingen) te documenteren. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het succes van advertenties en de bijbehorende afwikkeling binnen het AWIN-netwerk correct te detecteren. In dit kader worden geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt. Cookies slaan alleen informatie op over wanneer er op een apparaat op een bepaalde advertentie is geklikt. De tracking cookie slaat een unieke reeks tekens op die niet kunnen worden toegeschreven aan de individuele gebruiker om -Fashionette's partnerprogramma,

- De uitgever in kwestie, - De datum en tijd van de klik in de cookie te documenteren. De informatie is ook verbonden met betrekking tot het apparaat waarop een transactie wordt uitgevoerd. Dit omvat het besturingssysteem en de gebruikte browser. Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u deze uitschakelen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. Meer informatie en het privacybeleid van AWIN vindt u op: www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy.

 1. Emarsys
  Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn; www.emarsys.com/de) is geïmplementeerd om de mailing van nieuwsbrieven technisch te beheren en is een Oostenrijks bedrijf met een vestiging in Berlijn dat software en infrastructuur levert voor het verzenden van op toestemming gebaseerde elektronische berichten. Emarsys is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de ontvangers van dergelijke berichten en hanteert een zero-tolerance spambeleid. Als u toestemming heeft gegeven zoals hieronder beschreven, zal Emarsys de voorkeuren die zijn verzameld via het pseudonieme gebruikersprofiel gebruiken om de inhoud en het ontwerp van de nieuwsbrief te bepalen, en zal Emarsys uw e-mailadres aan dit gebruikersprofiel koppelen ten behoeve van een gepersonaliseerde nieuwsbriefmailing. Verder biedt Emarsys verschillende opties om te analyseren hoe de gemailde nieuwsbrief wordt geopend en gebruikt, bijvoorbeeld naar hoeveel gebruikers een e-mail wordt gestuurd, of e-mails worden geweigerd en of gebruikers zich hebben afgemeld van de mailinglijst na ontvangst van een e-mail. Deze analyse heeft echter alleen betrekking op groepen en we zullen deze niet gebruiken voor persoonlijke analyse. Na registratie stuurt Emarsys u een e-mail om uw registratie te bevestigen ("double opt-in"). Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door op de afmeldlink in elke mailing te klikken. U kunt hier meer informatie vinden over gegevensbescherming in verband met Emarsys: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

 2. Adnymics
  Onze website maakt gebruik van adnymics, een dienst die wordt aangeboden door het bedrijf adnymics GmbH, Dachauer Straße 15a, 80335 München, Duitsland (hierna: adnymics). Adnymics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Tijdens dit gebruik kunnen gegevens zoals het IP-adres en de gebruikersactiviteit naar een door de firma adnymics GmbH geëxploiteerde server worden verzonden en daar worden opgeslagen. Adnymics GmbH zal deze gegevens indien nodig ook aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden opdracht hebben gekregen om deze gegevens te verwerken. U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door JavaScript in uw browser te deactiveren of een tool zoals 'NoScript' te installeren. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van adnymics vindt u op de volgende link: http://adnymics.com/impressum/.

 3. CrossEngage
  Om u gepersonaliseerde inhoud te kunnen tonen op basis van uw vorige en huidige gebruik van deze website en om ons aanbod voor u als gebruiker interessanter te maken, werken wij samen met CrossEngage GmbH, Bertha-Benz-Straße 5, 10557 Berlijn. CrossEngage is een cross-channel-marketingplatform met als doel een gepersonaliseerde klantbenadering in real time over alle kanalen heen mogelijk te maken. Voor dit doel worden gebruikersgegevens uit alle relevante gegevensbronnen geconsolideerd en beschikbaar gesteld voor het opzetten en uitvoeren van effectieve campagnes. De gebruikersgegevens vallen in de volgende gegevenscategorieën: Browsergegevens: bezochte pagina's, bekeken producten, aantal bekeken pagina's etc. Contactgegevens (indien beschikbaar): titel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum. Bestel- en retourgegevens van geplaatste bestellingen (indien beschikbaar): klantnummer, ordernummer, betaalwijze, tijdstip en plaats van bestelling of retourboeking, bestelde artikelen. Opt-in reclamegegevens (indien beschikbaar): e-mailadres, toestemmingsformulieren voor reclame, opt-in status, datum van opt-in, datum van opt-out, IP-adres, informatie over blacklisting. Om gepersonaliseerde campagnes te kunnen tonen, wordt bij het gebruik van deze website een cookie met een duur van 12 maanden ingesteld. De door de cookie verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd en voor evaluatie doorgegeven aan onze dienstverlener CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlijn). De gepseudonimiseerde gegevens worden door CrossEngage verzameld en - indien beschikbaar - toegeschreven aan persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op https://www.crossengage.io/privacy-policy/. CrossEngage GmbH is door ePrivacy gecertificeerd en onderscheiden met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming en voldoet aan de nieuwe Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). Als u niet meer wilt dat wij op deze manier informatie over uw gebruikersgedrag verzamelen, u kunt zich afmelden via deze unsubscribe link. Uw instellingen worden 2 jaar bewaard. Houd er rekening mee dat uw instellingen verloren gaan zodra u uw browser cache en cookies verwijdert.

 4. Stylight
  We gebruiken op onze website cookies van Stylight GmbH, Nymphenburger Str. 86, 80636 München, Duitsland, de aanbieder van een zoekmachine voor de mode- en lifestyle-sector. Wanneer je door Stylight naar onze website wordt gestuurd en iets bestelt, worden de volgende gegevens verzameld en door je browser naar Stylight doorgestuurd: totale bedrag van je bestelling, valuta, aantal en artikelnummer van de gekochte artikelen, bestelnummer, browser- en apparaattype en je IP-adres. Deze gegevens worden gebruikt om ons campagnesucces te analyseren en de relevantie van advertenties te optimaliseren. Het uitwisselen van bezoekersgegevens wordt door een datacenter van een derde partij gedaan. Dit gebeurt met het gerechtvaardigde belang om verkopen toe te wijzen, voor marketingdoeleinden en om civielrechtelijke vorderingen uit te oefenen. De rechtsgrond voor het gebruik van Stylight is artikel 6, lid 1, punt a) AVG. De gegevens worden na maximaal 3 jaar gewist.

 5. Microsoft Ads
  Microsoft Bing Tracker We gebruiken Bing Ads Conversion Tracking van Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, VS. Zodra je via een zoekresultaat van Bing op onze website komt, worden cookies van Bing Ads op je computer opgeslagen. Dit tracking-cookie blijft 90 dagen geldig. Met Bing Conversion Tracking kunnen we campagnes voor zoekmachinereclame nauwkeuriger aansturen. Dat wil zeggen dat er meer advertenties geplaatst worden bij zoekopdrachten die vaak tot een aankoop leiden. Bij minder relevante zoekopdrachten krijg je minder advertenties te zien. De volgende gegevens worden verzameld: browser-type/-versie, gebruikt besturingssysteem, hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres), tijdstip van de serveraanvraag. Meer informatie over de gegevensbescherming van Bing Ads Conversion vind je hier. De rechtsgrond voor het gebruik van de Microsoft Bing Tracker is artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Behalve Bing Ads Conversion Tracking gebruiken we ook Bing Ads Remarketing Lists for Search Ads (RLSA). Dit tracking-cookie blijft maximaal 180 dagen geldig. Om je relevante reclame en informatie op de zoekresultatenpagina’s van Bing te tonen, volgen wij je surfgedrag in onze onlineshop. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: browser-type/-versie, gebruikt besturingssysteem, hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres), tijdstip van de serveraanvraag. Gebruikers die zeer geïnteresseerd zijn in onze website, zien meer advertenties op hogere posities, terwijl bezoekers die weinig interesse hebben in onze website, minder of geen advertenties in de zoekmachine zullen zien. Meer informatie over de gegevensbescherming van Bing Ads Remarketing Lists for Search Ads vind je hier https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/privacy-and-data-protection-policies. De rechtsgrond voor het gebruik van de Microsoft Bing Tracker is artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Ons gerechtvaardigde belang is de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website. Omdat persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd, zijn er verdere beschermingsmechanismen nodig die het niveau van gegevensbescherming van de AVG waarborgen. Om dit te garanderen, zijn wij met de aanbieder standaardclausules voor gegevensbescherming volgens artikel 6, lid 1, punt a) AVG overeengekomen. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS deze gegevens overeenkomstig het Europese beschermingsniveau te verwerken.

 6. Lademzeile en ShopAlike
  We gebruiken op onze website een cookie van Visual Meta GmbH, ‘VM’, Alexanderstraße 1-5, 10178 Berlijn, Duitsland, de exploitant van de portaalsites LadenZeile en ShopAlike. Wanneer je door LadenZeile of ShopAlike naar onze website wordt gestuurd en iets bestelt, wordt dit cookie op je apparaat uitgevoerd. Daarbij worden anonieme gegevens over het bestelproces, bijvoorbeeld de waarde van je winkelmand, naar je apparaat gestuurd en vandaar naar VM doorgestuurd. VM slaat daarbij ook je IP-adres in gepseudonimiseerde vorm op. Dit gebeurt met het gerechtvaardigde belang om verkopen toe te wijzen, voor marketingdoeleinden en om civielrechtelijke vorderingen uit te oefenen. VM verwijdert de gegevens zodra deze voor dit doel niet meer nodig zijn, uiterlijk na twee maanden. De rechtsgrond voor het gebruik is artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

11. Embedded social media plugins

 1. Vimeo
  Voor het embedden van video's maken we onder andere gebruik van de provider Vimeo. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC met zetel in 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Op sommige van onze pagina's gebruiken we plugins van de provider Vimeo. Als u een pagina op onze website bezoekt die dit type plugin bevat, bijvoorbeeld onze mediabibliotheek, dan wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plugin weergegeven. De informatie over welke van onze webpagina's u hebt bezocht, wordt naar de Vimeo-server gestuurd. Als u bent ingelogd als Vimeo-lid, zal Vimeo deze informatie koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plugin, bijvoorbeeld door te klikken op de startknop op een video, wordt deze informatie ook gekoppeld aan uw gebruikersaccount. U kunt deze associatie voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en de relevante Vimeo-cookies te verwijderen. Meer informatie over gegevensverwerking en het privacybeleid van Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy.

 2. YouTube
  We hebben YouTube-video's ingebed in ons online platform dat is opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct toegankelijk is vanaf onze website. Deze zijn allemaal ingebed in de "privacy-verbeterde modus", wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker worden verzonden naar YouTube als u de video's niet afspeelt. De gegevens die in paragraaf 11 (2) worden genoemd, worden pas verzonden nadat u de video's hebt afgespeeld. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de specifieke pagina van onze website heeft bezocht. De gegevens die in paragraaf 3 van deze verklaring worden genoemd, zullen ook worden doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount hebt bij YouTube of dat u bent ingelogd. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegekend. Als u niet wilt dat er gegevens aan uw YouTube-profiel worden toegekend, moet u uitloggen voordat u op de knop klikt. YouTube slaat uw gegevens op als een gebruiksprofiel en gebruikt dit profiel voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of behoeftegeoriënteerd ontwerp van haar website. Deze analyse wordt met name uitgevoerd om gerichte reclame weer te geven (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van dit profiel; om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met YouTube. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube, zie het privacybeleid van de aanbieder. Hier krijgt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en over de configuratiemogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich verbonden aan de EU-VS Privacy Shield overeenkomst, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

12. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge / widgets

De Trusted Shops widget is op deze website geïntegreerd om Trusted Shops-diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) te tonen en om na een bestelling Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden.

Dit is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen met het oog op een optimale marketing van ons aanbod en veilige aankopen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, waarmee wij overeenkomstig art. 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hierna over de wezenlijke contractuele inhoud volgens art. 26 (2) AVG.

De Trustbadge wordt verstrekt door een VS CDN-provider (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen.. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenten bevat. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

Na afronding van de bestelling wordt uw e-mailadres, dat met een cryptologische one-way-functie wordt gehasht, aan Trusted Shops GmbH doorgegeven. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG. Dit dient om te controleren of u reeds voor diensten bij Trusted Shops GmbH bent aangemeld en is derhalve noodzakelijk voor de vervulling van onze en de doorslaggevende legitieme belangen van Trusted Shops bij het bieden van de in elk afzonderlijk geval aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten voor de evaluatie van transacties conform art. 6 lid 1 sub f AVG. In dat geval vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u zich nog niet voor de diensten heeft ingeschreven, zal u later de gelegenheid worden geboden dit voor de eerste maal te doen. Verdere verwerking na registratie is ook afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH gewist en is een persoonlijke verwijzing dan niet meer mogelijk.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kunt u bij vragen over gegevensbescherming en om uw rechten te doen gelden, contact opnemen met Trusted Shops GmbH via de contactmogelijkheden die in de hierboven gekoppelde informatie over gegevensbescherming staan vermeld. Los daarvan kunt u echter altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw verzoek zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke partij voor een antwoord.

Versie 14 december 2021

Functionaris voor gegevensbescherming U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

Dr. Volker Wodianka, LL.M. c/o Wodianka privacy legal GmbH

Dockenhudener Straße 12 22587 Hamburg

Telefoon: 040/2110786-0

E-Mail kontakt@privacy-legal.de

U kunt contact opnemen met onze afdeling voor gegevensbescherming via: datenschutz@fashionette.de